نوبت دهی کلینیک دنیای امن


چنانچه نمیدانید از چه کسی نوبت بگیرید
با 88548463 88547542 88540357 88521168 تماس بگیرید پاسخگو هستیم

راهنمای نوع نوبت:
آیکون های زیر در کنار هر نوبت نوع نوبت مورد نظر را مشخص می کند. برای دریافت نوبت با توجه به این راهنما و زمان دلخواه خود نوبت انتخاب کنید.
: این آیکون برای نوبت های مجازی و از راه دور مانند تماس تلفنی یا ارتباط روی واتساپ و ... می باشد.
: این آیکون به منزله ی نوبت هایی است که محل مشاوره را شما بسته به موقعیت در منزل یا محل کار خودتان تعیین میکنید.
: این آیکون برای نوبتهای است که شما قصد مشاوره ی حضوری با مشاور را دارید.
پوپک رحیمی
پوپک رحیمی
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج

نوبت های خالی امروز: 19:00 20:00

زهرا  کمالی نسب
زهرا کمالی نسب
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی خانواده

نوبت های خالی امروز: 19:30

آزیتا محمد کریمی
آزیتا محمد کریمی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

نوبت های خالی فردا: 11:00 12:00 13:30 14:30 15:30 17:00 18:00 19:00

لیلا باستان مهر
لیلا باستان مهر
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

نوبت های خالی فردا: 10:00 11:00 12:00 16:00 18:30 19:30

مونا امراللهی نیا
مونا امراللهی نیا
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

نوبت های خالی فردا: 13:00

فاطمه فاضلی ثانی
فاطمه فاضلی ثانی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

نوبت های خالی فردا: 10:00 10:55 11:50 12:45

نسرین میرزائی سهل آبادی
نسرین میرزائی سهل آبادی
دکتری تخصصی روانپزشک

نوبت های خالی فردا: 21:30 22:30 23:00

سپیده تبریزی
سپیده تبریزی
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
هدیه شیشه فر
هدیه شیشه فر
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج
حسن اسدی لاری
حسن اسدی لاری
کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت
سمانه قیصری پور
سمانه قیصری پور
کارشناسی ارشد روان شناسی کودک
فاطمه اکرمیان آرانی
فاطمه اکرمیان آرانی
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
محدثه  پورقناد
محدثه پورقناد
دانشجوی دکتری مشاور خانواده و ازدواج